Lehet szó ingatlan vásárlásáról, eladásáról, bérléséről vagy bérbeadásáról az ingatlanjog ismerete elengedhetetlen.

Üzleti ügyfeleink részére komplex szolgáltatásunk keretében, fix díjon az alábbi segítséget tudjuk nyújtani:

 • üzlethelyiségek felkutatása,
 • szerződéses feltételekhez kapcsolódó tárgyalások lebonyolítása illetve
 • szerződés (lease) aláírásához kapcsolódó jogi feladatok elvégzése

Jogi szolgáltatásunk az alábbiakat foglalja magában: 

 • Heads of Terms átnézése és megbeszélése
 • Lease, Rent deposit deed illetve szükség esetén a Licence for alteration dokumentumok átnézése és véleményezése
 • Statutory declaration aláírásában való közreműködés

Magánszemélyek esetében irodánk segítséget nyújt bérleti szerződések elkészítésében, ingatlan adás-vétel folyamatának megértésében. Tájékoztatást nyújtunk az úgynevezett freehold, leasehold szabályairól, valamint ingatlan bérlés esetén a feleket megillető alapvető jogok és kötelezettségek rendszeréről.

Gyakori jogvita a Landlord és a Tenant között:

 • Karbantartási, felújítási feladatainak a Bérbeadó nem tesz eleget,
 • Assured Shorthold Tenancy agreement esetén a deposit protection scheme előírásait nem tartják be a felek,
 • A bérlő fizetési kötelezettégét nem teljesítni illetve azt késve teljesíti,
 • Szerződésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával történik a bérleti jogviszony megszüntetése
 • Jogutódlás következik be az egyik fél esetében
 •  

Ezekben az esetekben célszerű a probléma elején jogi segítséget igénybe venni a jogvita gyors, egyszerű és bíróságon kívüli rendezése érdekében.

Jogi segítségre van szüksége?

Szolgáltatásaink: