Családjogi szolgáltatásaink között szerepel a tanácsadás, eljárások kezdeményezése illetve okiratok elkészítése.

Tanácsot adunk a hatályos jogszabályi rendelkezések és a precedensek alapján a házasságkötés és felbontás feltételeiről, menetéről, a bontóper lefolyásáról, a lakáshasználat kérdéseiről, a gyermekelhelyezésről, a szülői felügyeletről, a szülők és gyermekek jogairól és kötelezettségeiről, a rokontartás szabályairól és a házassági vagyonjogi kérdésekről

Jellemző probléma, hogy vegyes házasságok mennek tönkre, amely során több nehézséggel szembesülnek a felek. Az általános problémákon kívük (gyermek elhelyezése, gyerektartás fizetése, esetleges közös ingatlan használata, továbbá a közös vagyon felosztása) előállhat az a helyzet, hogy a magyarországi fél el kívánja hagyni az országot. Ilyen esetben komoly jogi akadályokkal szembesül amíg a gyermek kiskorú. 

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik családjogi vitarendezési eljárások lefolytatsában. 

Jogi segítségre van szüksége?

Szolgáltatásaink: