A munkajog, mint jogág teljes mértékben lefedi és szabályozza a munkaadó és munkavállaló viszonyát. Ezt a viszonyt, a munkajog területén írásba kell foglalni, munkaszerződésben kell részletesen rögzíteni a legfontosabb kérdéseket.

Irodánk kimagasló munkajogi tapasztalattal rendelkezik különösen az alábbi kérdéseket érintően (a teljesség igénye nélkül).

  • Munkaszerződések és munkaköri leírások elkészítése
  • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei
  • Munkaviszony megszűnése és megszűntetése – közös megegyezés, felmondás (rendes felmondás), azonnali hatályú felmondás (rendkívüli felmondás)
  • Végkielégítés kérdése és annak mértéke. Mikor nem jár végkielégítés a munkavállalónak
  • Meg nem fizetett munkabér követelése
  • Munkavédelmi szabályok megsértése és annak következményei
  • Munkahelyi baleset esetén felmerülő munkavállalói követelések kezelése munkavállalói illetve munkáltatói oldalon.