Lehet szó ingatlan vásárlásáról, eladásáról, bérléséről vagy bérbeadásáról az ingatlanjog ismerete elengedhetetlen. 

Irodánk segítséget nyújt bérleti szerződések elkészítésében, ingatlan adás-vétel folyamatának megértésében. Tájékoztatást nyújtunk az úgynevezett freehold, leasehold szabályairól, valamint ingatlan bérlés esetén a feleket megillető alapvető jogok és kötelezettségek rendszeréről.

Gyakori jogvita a Landlord és a Tenant között:

  • Karbantartási, felújítási feladatainak a Bérbeadó nem tesz eleget,
  • Assured Shorthold Tenancy agreement esetén a deposit protection scheme előírásait nem tartják be a felek,
  • A bérlő fizetési kötelezettégét nem teljesítni illetve azt késve teljesíti,
  • Szerződésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával történik a bérleti jogviszony megszüntetése
  • Jogutódlás következik be az egyik fél esetében

Ezekben az esetekben célszerű a probléma elején jogi segítséget igénybe venni a jogvita gyors, egyszerű és bíróságon kívüli rendezése érdekében.